9. Sınıf Anadolu İmam Hatip 15.Bölüm 9. Sınıf Anadolu İmam Hatip 15.Bölüm

9. Sınıf Anadolu İmam Hatip 15.Bölüm

Bu dersimizde, isim cümlesi, muttasıl zamirler, meslekleri sıfat tamlamalarını işleyeceğiz.

Bölümler