12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 116.Bölüm 12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 116.Bölüm

12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 116.Bölüm

Bu dersimizde, Fener Rum Patrikhanesi, Türk Ortodoks Kilisesive Musevi Hahambaşılığı konularını işleyeceğiz.

Bölümler