AİHL 4.Bölüm AİHL 4.Bölüm

AİHL 4.Bölüm

Bu dersimizde; tecvid, medd-i muttasıl, medd-i munfasıl konularının işleyeceğiz.

Bölümler