Tarih Söyleşileri 83.Bölüm Tarih Söyleşileri 83.Bölüm

Tarih Söyleşileri 83.Bölüm

Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli, II. Murat'ın hayatını ele alıyor.

Bölümler