Tarih Söyleşileri 42.Bölüm Tarih Söyleşileri 42.Bölüm

Tarih Söyleşileri 42.Bölüm

Dr. Ayna Askeroğlu Arslan ve Dr. Rüstem Mürseloğlu ile Ahıska Türkleri konuşuluyor.

Bölümler