Tarih Söyleşileri 37.Bölüm Tarih Söyleşileri 37.Bölüm

Tarih Söyleşileri 37.Bölüm

Özhan Eren ve Prof. Dr. Ali Satan ile Fahreddin Paşa ve Medine Müdafaası konuşuluyor.

Bölümler