Tarih Söyleşileri 190.Bölüm Tarih Söyleşileri 190.Bölüm

Tarih Söyleşileri 190.Bölüm

Murteza Bedir ile ilimler tasnifinin İbn Haldun tarafından yorumlanışı ele alınıyor.

Bölümler