Tarih Söyleşileri 181.Bölüm Tarih Söyleşileri 181.Bölüm

Tarih Söyleşileri 181.Bölüm

Nizamülmülk’ün Siyasetnâme’si üzerinden devlet yapılanması konuşuluyor.

Bölümler