Tarih Söyleşileri 174.Bölüm Tarih Söyleşileri 174.Bölüm

Tarih Söyleşileri 174.Bölüm

Türkler tarafından Anadolu’da inşa edilen ilk medrese olan Yağıbasan konuşuluyor.

Bölümler