Tarih Söyleşileri 156.Bölüm Tarih Söyleşileri 156.Bölüm

Tarih Söyleşileri 156.Bölüm

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışı, tarihsel ve güncel perspektifte ele alınıyor.

Bölümler