Tarih Söyleşileri 123.Bölüm Tarih Söyleşileri 123.Bölüm

Tarih Söyleşileri 123.Bölüm

Bu bölümde, Türk tarihinde önemli bir yeri olan "şehzadelik" geleneği ele alınıyor.

Bölümler