Tarih Söyleşileri 12.Bölüm Tarih Söyleşileri 12.Bölüm

Tarih Söyleşileri 12.Bölüm

Bu bölümde, Prof. Dr. Cezmi Eraslan ile II. Abdülhamid'in sürgün yılları ele alınıyor.

Bölümler