Tarih Söyleşileri Tarih Söyleşileri

Coşkun Yılmaz, konuklarla; Memlükler'den İstanbul'un Fethi'ne kadar birçok tarihi meseleyi konuşuyor.