Sade Saz Sade Saz

Enstrümanların geçmişten bugüne değişimi, yapısal özellikleri, icra teknikleri...