Nükte 10.Bölüm Nükte 10.Bölüm

Nükte 10.Bölüm

Mezar taşına yazılan kitabeler, Nef’i’nin bir beyti üzerinden ele alınıyor.

Bölümler