Mustafa Kara ile Tasavvuf Kültürü Söyleşileri 9.Bölüm Mustafa Kara ile Tasavvuf Kültürü Söyleşileri 9.Bölüm

Mustafa Kara ile Tasavvuf Kültürü Söyleşileri 9.Bölüm

Hacı Bektaş-i Veli, Sadreddin Konevî ve Hacı Bayram-ı Veli gibi şahsiyetler anlatılıyor.

Bölümler