Mustafa Kara ile Tasavvuf Kültürü Söyleşileri 3.Bölüm Mustafa Kara ile Tasavvuf Kültürü Söyleşileri 3.Bölüm

Mustafa Kara ile Tasavvuf Kültürü Söyleşileri 3.Bölüm

İnsanın ebedî hayata yolculuğunda tasavvufun, alim ve ariflerin rolü anlatılıyor.

Bölümler