Mustafa Kara ile Tasavvuf Kültürü Söyleşileri 12.Bölüm Mustafa Kara ile Tasavvuf Kültürü Söyleşileri 12.Bölüm

Mustafa Kara ile Tasavvuf Kültürü Söyleşileri 12.Bölüm

Tasavvufun işlevi; nefsi, ruhu ve kalbi eğitmesi anlatılıyor.

Bölümler