Mecaz Mecaz

Mecazlar bir metafor üzerinden ele alınıyor.