Kelimeler ve Şeyler 1.Bölüm Kelimeler ve Şeyler 1.Bölüm

Kelimeler ve Şeyler 1.Bölüm

Gogol’un adımlarını takip ederek, edebiyatta “delilik” kavramı ele alınıyor.

Bölümler