Karar Perdesi 9.Bölüm Karar Perdesi 9.Bölüm

Karar Perdesi 9.Bölüm

16. yüzyıl bağlamında musikinin seyri ve diğer sanat dallarıyla ilişkisi ele alınıyor.

Bölümler