Karar Perdesi 48.Bölüm Karar Perdesi 48.Bölüm

Karar Perdesi 48.Bölüm

Ziya Paşa ve Subhi Ziya Bey ile Kanuni Hacı Arif ve Zeki Arif Bey konuşuluyor.

Bölümler