Karar Perdesi 17.Bölüm Karar Perdesi 17.Bölüm

Karar Perdesi 17.Bölüm

"Türk Mûsıkîsi Nazariyatı ve Usûlleri" kitabının yazarı İsmail Hakkı Özkan konuşuluyor.

Bölümler