Karar Perdesi 10.Bölüm Karar Perdesi 10.Bölüm

Karar Perdesi 10.Bölüm

Tanburi Cemil Bey’in, Osmanlı musikisinde bireyselleşmedeki yeri konuşuluyor.

Bölümler