İzler Suretler İzler Suretler

İzler ve Suretler, fotoğraf sanatçılarının eserlerini, çalışma yöntemlerini ve üretim süreçlerini anlatıyor.