İzler Suretler İzler Suretler

İzler Suretler, fotoğraf sanatçılarının eserlerini, çalışma yöntemlerini ve üretim süreçlerini ele alıyor.