Felsefe Söyleşileri 87.Bölüm Felsefe Söyleşileri 87.Bölüm

Felsefe Söyleşileri 87.Bölüm

Platon'un "mağara alegorisi"nden yola çıkılarak mana ve anlam kavramları irdeleniyor.

Bölümler