Düşüncenin Seyir Defteri 15.Bölüm Düşüncenin Seyir Defteri 15.Bölüm

Düşüncenin Seyir Defteri 15.Bölüm

13. yüzyıl İslam düşüncesinin en önemli isimlerinden Şehabüddin Es-Sühreverdi konuşuluyor.

Bölümler