Berceste Berceste

Yazar İskender Pala, divan edebiyatından seçtiği meşhur beyitleri, güncel bir üslup ve yaklaşımla açıklıyor.