Batıya Doğru Akan Nehir 12.Bölüm Batıya Doğru Akan Nehir 12.Bölüm

Batıya Doğru Akan Nehir 12.Bölüm

Moğol istilaları esnasında tahribe uğrayan Mâverâünnehir bölgesi anlatılıyor.

Bölümler