Kuşlar Bizim Gibi Kuşlar Bizim Gibi

Kuşlar Bizim Gibi

Feridüddin Attar'ın "Mantıku't Tayr" adlı eserinden esinlenerek hazırlanan film, güneşe ulaşmaya çalışan kuşla...

Bölümler