Mavera - Engelsiz Mavera - Engelsiz

Bu hikaye, Türkistanlı dört garip dervişin efsanesidir. Başlarında da Hâce Ahmed Yesevi...