Hangimiz Sevmedik Hangimiz Sevmedik

Yıllar önce birbirlerine âşık olan Adile ve Münir’in çocukları, Tarık ve Itır gizlice evlenirler.