Halka Halka

Halka, durdurak bilmeyen bir serüvenin, karanlık bir dünyanın hikâyesi. Kanayan ve kanadıkça acıtan bir mazi.