Halka Halka

Halka, durdurak bilmeyen bir serüvenin, karanlık bir dünyanın hikâyesi...