Sürpriz Kutusu 57.Bölüm Sürpriz Kutusu 57.Bölüm

Sürpriz Kutusu 57.Bölüm

Eller arasındaki koordinasyon yetersizse, bilateral koordinasyonda zorluklar var demektir.