Tarihin Ruhu 9.Bölüm Tarihin Ruhu 9.Bölüm

Tarihin Ruhu 9.Bölüm

Mondros Mütarekesi ile İstanbul'un işgal edildiği döneme bir yolculuk...

Bölümler