Tarihin Efsaneleri 5. Bölüm Tarihin Efsaneleri 5. Bölüm

Tarihin Efsaneleri 5. Bölüm

İmadüddin Zengi’nin ölümü ve Nureddin Mahmud Zengi’nin Haçlılara karşı verdiği mücadele.

Bölümler