Tarihin Efsaneleri 4. Bölüm Tarihin Efsaneleri 4. Bölüm

Tarihin Efsaneleri 4. Bölüm

Celaleddin Harzemşah’ın Moğollara karşı stratejisi ve verdiği mücadele.

Bölümler