Tarihin Efsaneleri 3. Bölüm Tarihin Efsaneleri 3. Bölüm

Tarihin Efsaneleri 3. Bölüm

Celaleddin Harzemşah, güçlü hükümdar Cengiz Han karşısında varoluş savaşı vermektedir.

Bölümler