Tarihin Efsaneleri 16. Bölüm Tarihin Efsaneleri 16. Bölüm

Tarihin Efsaneleri 16. Bölüm

Kalka Nehri kıyısında karşı karşıya gelen Subutay ve Cebe Noyan önderliğindeki Moğol ordusu, Rus-Kırpaç güçler...

Bölümler