Tarihin Efsaneleri 15. Bölüm Tarihin Efsaneleri 15. Bölüm

Tarihin Efsaneleri 15. Bölüm

Cengiz Han’ın komutanlarından Subutay’ın hikâyesini inceliyoruz.

Bölümler