Tarihin Efsaneleri 13. Bölüm Tarihin Efsaneleri 13. Bölüm

Tarihin Efsaneleri 13. Bölüm

Eyyubilerin elinde köle iken, bir Memlük askerine dönüşen Baybars’ın hayatı.

Bölümler