İzler ve Çizgiler İzler ve Çizgiler

Grafiti sanatçıları ile çıktığımız yolculukta, TİKA'nın yeniden hayata kazandırdığı eserleri inceliyoruz.

Bölümler