Evliya Çelebi Evliya Çelebi

Evliya Çelebi’nin rotasını takip eden 21. yy seyyahı Faruk Bey ile Tiflis'ten Beyrut'a diyar diyar geziyoruz.