Endülüs İmparatorluğu Endülüs İmparatorluğu

İspanya topraklarında asırlarca hüküm sürmüş Endülüs Emevilerinin izleri takip ediliyor.